Genç Yazılar
Genç Hikayeler
Genç Şiirler
Genç Makaleler
Genç Fikirler
Genç Mizah
Haftanın Genç Yazısı
Genç Yazarlar Komitemiz
Üyelik İşlemleri

mail.jpg (2821 bytes)

Yazılarınızı göndermek için tıklayın

 
 
Gönderen  
Kitap Adı Ateşten Gömlek  
Yazarı Halide Edip Adıvar  
Türü / Gönderilme Tarihi ROMAN 17.09.2007

Romanın büyük bir kısmı Peyami’nin başında bulunan kurşunun çıkarılması için yaklaşık kırk gün kaldığı Ankara Cebeci hastanesinde yazdığı hatıra defterinden ibarettir.

Hatıra Defteri’ne yazıldığı tarihin oniki yıl öncesinden başlıyor. O yıllarda Peyami hariciyede memurdur ve İstanbul Şişli’de annesi ile birlikte kalmaktadır.  Peyami’nin amcasının kızı olan Ayşe Peyami ile evlendirilmek için İzmir’den çağırılmasına rağmen Peyami bu evliliğe sıcak bakmaz ve Meşrutiyetin ilanından da yararlanarak ülkesini terkedip Almanya’ya kaçar.  Peyami’nin bu davranışa karşın onurlu bir kız olan Ayşe, Peyami defterini kapatır  ve İstanbul’da tanıştığı diğer bir akrabası olan eski bir harbiyeci Mukbil Bey ile evlenir ve Hasan adında da bir oğlu olur. Cemal Ayşe’nin kardeşidir ve subaylık mesleğini seçmiştir.  Mücadelenin  ilk zamanlarında. Harbiye Nezareti’ndeki Binbaşı İhsan ile çok iyi anlaşmaktadırlar.

Peyami’nin evinin salonu Büyükada ve Şişli arasındaki dedikoduların konuşulduğu bir yerdir.  Genel olarak bu salonun ziyaretçileri savaştan sıkılmış İngiliz taraftarlarıdır vr başta Peyami’nin de düşündüğü gibi kurtuluş İngilizlerin hakimiyeti altına girmektedir. Bu sıralarda İstanbul’da çeşit çeşit fikirler savunulmakta ve bir takım faaliyetle sürdürülür.  Özellikle manda taraftarı olanlar  yani vatanını başka bir devletin hakimiyeti altına sokmak isteyenler daha büyük bir çabayla çalışmaktadırlar. Manda taraflarından biri olan Salime Hanım İngiliz mandacılığının en biri olup tam bir ittihatçı düşmanıdır.  Neredeyse her cephede savaşlara katılmış olan Cemal İstanbul Harp Akademesi’nde bulunmaktadır ve  bazı  zamanlarda Peyamiler’in Şişli’de bulunan evinde kalmaktadır. Bu süreç içinde muhabbetleri daha çok ilerleyen Peyami ve Cemal çok iyi iki arkadaş olurlar. Cemal’in cumhuriyetçi fik